Book Flights

Agender – Raknas alltemellanat saso en begrepp mirake ”intergender” (se det ordet)

Agender – Raknas alltemellanat saso en begrepp mirake ”intergender” (se det ordet)

Asexuell/Asexualitet – nagon person saso befinner sig asexuell age ingen operativ sexualitet/ingen sexlust och/eller kanner sig inte huga av sexuella relationer/att rakna in andra i sin sexualitet.

Bigender – nagon manniska som upplever sig inte vilja alternativt klara av kora emellan kvinnlig eller manlig konsidentitet, utan upplever sig hemma inom bada.

Binar – Nagot som bestar av tva delar. Nar det galler kon utspela det forsavit att vi vanligtvis (normativt) delar in kon inom ett par delar; brutta sam pojke.

Bisexuell – ett person saso blir kar ino och/eller kat pa fran manniskor oavsett vilket kon dom har/de tvenne binara konen/tva kon. (Det finns skilda definitioner, sa det kan betyda olika a person mo individ).

Drag-king – En indivi som anvander det sasom inom vart samhalle traffas saso ”manliga” konsuttryck (klader, kroppssprak, smycken med mera), till exempel forut beteende alternativt som nagon politisk takti.

Drag-queen – En manniska som anvander det sasom i vart b traffas sasom ”kvinnliga” konsuttryck (klader, kroppssprak, smycke tillsammans mera), exempelvi sta framforande eller som nagon politisk strategi.

FTM – “Female to Male” = “kvinna at man”. Det ar e glos saso idelige anvands for att uttrycka vilken fara en transsexuell gosse utfor eller inneha gjort. En transsexuell manniska som befinner sig FTM varje utbredd sin fodsel biologiskt och juridiskt sett kategoriserad som ett bona andock kanner sig nog som och befinner sig en pojke.

Genderfluid – nago konsidentitet dar nagon kanner sig som nago mixtur fran do ett pa binara konen brutta och kis, skada ett kan aven beror sig mer saso ett gosse somliga dagar samt mer sasom en brud andra dagar.

Genderqueer – e glosa saso kan anvandas for konsidentiteter som inte foljer tvakonsnormen (det vill framfora kvinna alternativ karl), fa som intergender (betrakta mirake ”Intergender”).

Hen – Konsneutralt pronomen sasom fungerar pa dit satt sasom pronomena hon sam han. Hen bojs hen-hen(om) (bade ‘hen’ samt ‘henom fungerar)-hens. Pronomen kan anvandas istallet sta benamning och befinner si hurdan nagon indivi personligen ser sig och vill bli kallad till exempel om nagon vill kallas ”hen”, ”hon” alternativ ”han”.

Ickebinar – ett manniska saso identifierar sig saso mellan, hinsides alternativ tillsamman bagge konskategorierna kvinna/man kan anropa sig ickebinar. Stundom anvands ickebinar saso ett paraplybegrepp forut skilda konsidentiteter sasom icke foljer tvakonsnormen, exempelvi intergender alternativt genderqueer. Ickebinar betyder ej synonym allma som definierar sig saso det. Nago andel kanner sig som bade brud samt kille. Andra kanner att dom a mellan dom kategorierna. Massa ickebinara identifierar sig inte med nagot kon alls. Ett bit ickebinara vill ombilda kroppen tillsammans hormoner och/eller kirurgi.

Om nago befinner sig nagon binar transperson identifierar nagon sig som brutta eller gosse

Intergender – nagon individ sasom inneha en konsidentitet sasom identifierar sig emellan, i bagg, eller hinsides dom traditionella konskategorier (hane samt dam) alternativ som valjer att icke forklar sin konsidentitet alls.

Intersexualism – Intersexualism befinner sig ett medicinsk diagnos som ges till mannisko som rent biologiskt icke gar att konsbestamma saso antingen donna alternativ gosse enligt samhallets ordn stav kon. Ager noll att bega tillsamman vem nago tander pa och/eller blir foralskad inom.

Konsdysfori – Det betyder att kar lider utav, alternativ upplever barriar i sin vardag eftersom att ens konsidentitet ej stammer overens tillsammans det kon kar blev tilldelad spann fodseln. En allbekant design bruten konsdysfori befinner sig det karl kan titulera kroppslig konsdysfori – att delar bruten kroppen icke kanns domstol alldenstund dom ej stammer overens plotsli konsidentitet. Konsdysfori kan likas finnas utatriktad samt kopa ifall att andra ej tittar samt behandlar en som saken dar man minsann ar. Samtlig transpersoner ager icke konsdysfori. Konsdysfori kan samt flyga mycket olika ut forut skild folk – saken da kan handla forsavitt skilda delar fran kroppen samt befinna skilda ino olika situationer, exempelvi. Forsavitt karl age konsdysfori kan herre onska genomga konsbekraftande kur. Dyli vard gor mycket att konsdysforin minskar.

Konsidentitet – nago persons sjalvupplevda kon, fullstandig spartanskt vem mi kanner jag saso. Kan vara till exempel fruntimmer, karl, intergender alternativt ganska inte ett dyft av det. Om kroppen ick stammer overens plotsli konsidentitet finns det chans att ratta det. Enkom nago allena kan bestamma sin konsidentitet.

Pansexuell / Pansexualitet – ett person saso befinner si pansexuell kan finnas sexuellt samt emotionellt intresserad bruten ”alla” alternativ ”vem saso helst”. Utav vissa ansett som sexuell bojels, bruten andra ansett saso bisexualitet inom bredare form dar flertal sager sig existera intresserade fran “personligheten sam ej konet”.

Pronomen – Hon, han, hen, hin, saken dar etcetera – det en individ vill bliv kallad nar en tala forsavitt saken da i tredje manniska, exempelvi hen befinner si snall, mi gillar hen/henom (bada formerna funka). Pronomen kan hanga forbund med nago persons kon/konsidentitet, skad behover inte producera det. Det promenera ej att askad en manniska vilket pronomen den ager. Forsavitt kar befinner sig inte saker pa en persons pronomen kan man be om nagot ino en enskilt samtal (”Vilket pronomen har ni?/Vilket pronomen vill n att jag anvander ifall de?”). En andel foredrar att bliva omnamnda tillsamman fornamn ino stallet pro tillsamman pronomen. Hen sam saken dar anvands ibland ocksa inom situationer enar ett persons konstillhorighet befinner si okand.

Andra konsneutrala pronomen befinner sig hin, han sam saken dar

Queer/Queerteori – Ett installning som kritiserar normer runt kon sam sexualitet (betrakta heteronorm). Queer kan aven befinna nagon identitet, ”att finnas queer”, som syftar mo ett opposition kontra och darbort nago icke vill kategorisera sig som gumma, man, bi-, hetero- alternativt homosexuell. Queerteori kritiserar fasta kategorier och etiketter, liksom uppdelningen i underben sasom anses normalt respektive annorlunda, frams nar det innefatt sexualitet och kon.

Transperson – en samlingsbegrepp som normalt mena personer som bryter til samhallets normer runtom kon och konsidentitet. Blott den saso sjalv identifierar sig saso transperson ar det. Ino begreppet ingar till exempel intergender, transsexuella sam transvestiter sam alltemellanat dragqueens samt dragkings. Har intet att handla tillsammans vem nagon blir foralskad inom och/eller kat gallande. Nagon bestammer solo forsavit nagon vill bestamma sig som transperson: ingen annan kan anfora at ett att ett befinner si transperson.

Transsexuell / Transsexualism – Ett befogenhet da ett indivi inneha en konsidentitet som ick overensstammer tillsammans det kon saso registrerats intill fodseln, ofta med nago hopp ifall att andra kroppen sa att saken dar stammer overens tillsamman saken dar en kanner sig sasom. Transsexualism inneha inte med sexualitet https://gorgeousbrides.net/sv/heta-och-sexiga-ryska-flickor/ att bega, nagon transsexuell indivi kan existera homo-, bi- alternativt heterosexuell alternativ hur nago an valjer att askad sin sexualitet. ”Trans” betyder ”over till andra sidan” gallande latin sam ”sexus” betyder “kon” gallande latin. Transsexuell betyder namligen ”over mot andra sidans kon”.

Transvestit / Transvestism – manniska saso gansk mycket anvander det saso samhallet ser sasom “ett ovrig kons” konsuttryck (klader, attribut, kroppssprak etcetera). ”Trans” betyder ”over mo andra sidan” gallande latin och ”vestis” betyder “klader” villi latin. Transvestit betyder alltsa ”over at andra sidans klader”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *